ZWROTY I REKLAMACJE

  1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a sentisdesign.com zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
  3. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
  4. Odesłanie zamówionego towaru niezgodnego z zamówieniem następuje na rachunek sentisdesign.com, który pokrywa związane z tym koszty.
  5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sentisdesign.com  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
  6. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, sentisdesign.com informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi sentisdesign.com