Regulamin świadczenia usług sklepu sentisdesign.com

§ 1

Sentisdesign.com jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jagna Stanecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Jagna Stanecka

ul. Krakowska 19, 32-650 Kęty

NIP: 5491174113    REGON: 363562679

adres poczty elektronicznej: info@sentisdesign.com

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Sentisdesign.com

§ 2

Sentisdesign.com jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać artykuły dekoracyjne.

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sentisdesign.com wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

  1. Aby złożyć zamówienie, można zarejestrować się na stronie sklepu (sentisdesign.com/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz lub wypełnić formularz dostawy przy finalizacji zamówienia.
  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „Kupuję i płacę”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
  3. Zamówienie dostarczane jest na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy dostawy następuje po skompletowaniu zamówienia.

§ 5

  1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a sentisdesign.com zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

  1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
  2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek sentisdesign.com, który pokrywa związane z tym koszty.
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sentisdesign.com  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
  4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, sentisdesign.com informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi sentisdesign.com